Verlangen Nederlanders naar meer leiderschap?

Aan weinig lijkt tegenwoordig zoveel behoefte als aan leiderschap. Schrijvers van hoofdredactionele artikelen, columnisten en politieke journalisten houden niet op te verzuchten dat gebrek aan leiderschap het grote manco van onze tijd is. Zoveel problemen zouden kunnen worden opgelost (…) als politici en bestuurders hun verantwoordelijkheid onder ogen zouden zien, als zij werkelijk initiatief zouden nemen (…).

Met deze constatering opent schrijver Maarten Asscher het openingsessay in het themanummer van literair tijdschrift De Gids over leiderschap. Er lijkt inderdaad een ware cultus rondom het ideaal van leiderschap te hangen. Maar wat klopt er van de stelling dat er in de huidige samenleving een breed verlangen naar daadkrachtige politici rondzingt? Willen Nederlandse kiezers écht meer leiderschap? Lees “Verlangen Nederlanders naar meer leiderschap?” verder

Mark Bovens: ‘Opkomstplicht kan meritocratie terugdringen’

Te veel meritocratie versterkt en legitimeert de positie van hoogopgeleiden in de samenleving. Dat is onwenselijk, stelt hoogleraar bestuurskunde Mark Boves: aanleg is even arbitrair als afkomst. Bij de presentatie van de bundel Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving?  noemde hij de meritocratie daarom ‘een pover samenlevingsideaal’. De perfecte meritocratie gaat immers uit van een the winner takes it all-principe. Maar: het leven is geen wedstrijd waar degenen met de beste opleiding automatisch recht heeft op het hoogste salaris, de beste woonplaats en de meest invloedrijke posities in de maatschappij.

Meerstemmigheid laten klinken

De meritocratie heeft veel goede kanten, erkent Bovens: op een ministerie of in de wetenschap is het volkomen logisch dat degenen met de hoogste opleiding de belangrijkste keuzes maken. Maar de Tweede Kamer neemt niet alleen besluiten, het vervult (ook) een rol als volksvertegenwoordiger. Zoals ik eerder schreef, betekent dit dat politici over onderwerpen op de politieke agenda de meerstemmigheid uit de samenleving moeten laten doorklinken. Alleen op die manier horen we zowel de stem hoger- als lageropgeleiden in het publiek debat. Lees “Mark Bovens: ‘Opkomstplicht kan meritocratie terugdringen’” verder