214 gemeentes in Quebec slaan de lokale verkiezingen over

In de 1100 gemeenten die de provincie Quebec (Canada) telt, hebben sommige gemeenten niet meer dan 500 inwoners. Hoe organiseer je democratie in zo’n kleine gemeenschap? Ga je iedere vier jaar verkiezingen houden – ook al staan op het stembiljet telkens de namen van dezelfde twee kandidaten?

Voor veel kleine gemeenten in Canada wegen de kosten voor de organisatie van gemeenteraadsverkiezingen (minimaal 15.000 dollar) nauwelijks op tegen de baten. Voor hetzelfde bedrag kun je ook een half jaar een extra plantsoenmedewerker inhuren. Mede hierom sloegen maar liefst 214 gemeenten in Quebec de gemeenteraadsverkiezingen simpelweg over. Opmerkelijk genoeg hebben 23 van deze gemeenten sinds 2003 (!) geen lokale verkiezingen meer gehouden. Ook een gebrek aan geschikte tegenkandidaten speelt hier mee: bij de verkiezingen van 2013 had 47.2 procent van de province mayors geen tegenstander. Zij werden dus automatisch ‘bij acclamatie’ voor hun positie benoemd.

Lees “214 gemeentes in Quebec slaan de lokale verkiezingen over” verder

Andrew Sullivan waarschuwt voor Trumps belofte

Een hoge verkiezingsopkomst betekent dat meer kiezers hun stem laten klinken in de politieke besluitvorming. Het leidt zo tot een verdere democratisering van het bestuur. Maar de belofte van meer democratie=meer zeggenschap in het politieke bestuur kan ook een gevaar zijn. ‘Een samenleving waar alle barrières voor gelijkheid, formeel en informeel zijn verwijderd, als iedereen gelijk is; als elites worden verafschuwd en iedereen ‘mag doen wat hij wil’, kom je bij wat een democratie in het eindstadium kan worden genoemd. Er wordt hier niet langer door het stof gegaan voor het gezag, laat staan voor politieke ervaring.’ Dit leidt tot de opkomst van een tiran. Hij belooft een einde te maken aan de verlammende onsamenhangendheid van de democratie. Daarmee zou de tiran de democratie zelf afschaffen.

Aan de hand van de bovenstaande argumentatielijn waarschuwt de invloedrijke politiek commentator Andrew Sullivan voor Donald Trump. Volgens Sullivan illustreert de opkomst van de Republikeinse presidentskandidaat hoezeer de democratie in de Verenigde Staten onder druk staat. Tegen het einde van het betoog noemt hij Trump ‘fascistisch’. Over dit stempel voor Trump waar in de Amerikaanse media al veel over wordt gediscussieerd (zie ook dit artikel op Vox).

Het essay van Sullivan verscheen twee weken geleden in De Groene Amsterdammer.

Afbeelding van Flickr.com, CC-licentie, Vielle Miettinen