Over krachtige verkiezingscampagnes: ‘Ook VVD’ers willen ergens bij horen’

Welke strategieën gebruiken politieke partijen om kiezers te bereiken in verkiezingscampagnes en welke lessen kunnen we daaruit trekken voor het communicatievak? Deze twee vragen stonden centraal op de themabijeenkomst van de Utrechtse Communicatiekring van 31 oktober. Tobias van Elferen (D66-fractievoorzitter in Nijmegen) en Michiel Krom (hoofdbestuur VVD) vertelden over hun ervaringen. Tegelijkertijd wisten zij een ongemakkelijke boodschap over te brengen: “Partijen slagen er nauwelijks in kiezers met thema’s voor de toekomst naar de stembus te krijgen.”

Data-onderzoek in Nijmegen

Van Elferen vertelde hoe hij vanuit zijn marketingachtergrond het denken in doelgroepen heeft geïntroduceerd bij zijn lokale D66-afdeling. Daarvoor doet de partij nu zelf data-onderzoek. Kiezers krijgen onder andere twee vragen voorgeschoteld:

  1. Op welke partij wilt u stemmen?
  2. Op welke andere partijen overweegt u te stemmen?

Van Elferen: “Op basis van deze antwoorden maken wij onderscheid tussen vier smaken kiezers. Eén van de belangrijkste lessen die ik uit onze onderzoeken heb geleerd is dat D66-kiezers eigenlijk hele gewone mensen zijn. Zij zijn helemaal niet zo idealistisch en maken zich veel minder druk om emancipatie en duurzaamheid dan D66-raadsleden vaak veronderstellen. Ze ergeren zich aan file-problemen of aan zwerfafval op straat. Daar willen kiezers tijdens verkiezingscampagnes een oplossing voor horen.” Lees “Over krachtige verkiezingscampagnes: ‘Ook VVD’ers willen ergens bij horen’” verder