Waarom willen jongeren in The Circle meer referenda?

Bij de afgelopen presidentsverkiezingen in de VS brachten naar schatting 131,7 miljoen burgers hun stem uit, terwijl 214 miljoen Amerikanen een profiel op Facebook hebben. Ligt hier een kans voor sociale media? Waarom zou de overheid Amerikaanse Facebookgebruikers – exclusief minderjarigen – niet automatisch als geregistreerd mogen beschouwen? In hun profiel hebben zij immers de noodzakelijke informatie over zichzelf ingevuld. En waarom zouden deze burgers vervolgens niet via Facebook hun stem mogen uitbrengen als dit leidt tot een hogere kiezersopkomst?

In zijn roman The Circle (onlangs verfilmd, met Tom Hanks en Emma Watson in de hoofdrol) komt Dave Eggers met het bovenstaande gedachte-experiment op de proppen. The Circle, een bedrijf dat lijkt op een combinatie van Facebook en Google, bedenkt allerlei uitvindingen die de transparantie in de samenleving vergroten – en het leven van burgers moeten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een camera ter grootte van een knikker die tegelijkertijd de gegevens van alle mensen in je directe omgeving scant. Met het project Demoxie hoopt The Circle de politiek te genezen van apathische burgers. Daarom moet iedereen via zijn of haar sociale profiel de mogelijkheid krijgen te stemmen bij verkiezingen. Lees “Waarom willen jongeren in The Circle meer referenda?” verder