#TK21: welk effect heeft corona op de opkomst?

Het einde van de lockdown in januari lijkt nog ver weg. Dat geldt al helemaal voor maart 2021 wanneer de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Toch wordt ook in de aanloop naar de campagne de impact van het coronavirus steeds zichtbaarder. Kijk alleen al naar het nieuws van afgelopen week. Hugo de Jonge trok zich terug als lijsttrekker van het CDA. Naar eigen zeggen kon hij deze functie niet langer combineren met zijn werkzaamheden als ‘corona-minister’. Vermoedelijk speelt mee dat het CDA onder De Jonge er simpelweg niet in slaagt kiezers van de VVD weg te trekken.

Of neem de publieke belangstelling voor de corona-persconferenties. Waar de legendarische voetbalwedstrijd Real Madrid – Ajax in 2019 ‘slechts’ 2.8 miljoen aan de buis gekluisterd hield, kon een doorsnee persconferentie van afgelopen dinsdag rekenen op 5.5 miljoen kijkers. Het illustreert hoe zeer het kabinet vol in de schijnwerpers staat. Het lijkt daarmee onvermijdelijk dat kiezers in maart partijen gaan afrekenen op hun standpunten en maatregelen over corona. Wat voor invloed gaat corona daarom hebben op de verkiezingscampagne en daarmee op de kiezersopkomst op 17 maart volgend jaar?

Lees “#TK21: welk effect heeft corona op de opkomst?” verder

The Bad: ‘Het is toch allemaal één pot nat!’

The Good, the Bad, the Ugly and the Unlucky: wanneer je kijkt naar de motieven van kiezers om bij verkiezingen weg te blijven kun je onderscheid maken tussen deze vier soorten niet-stemmers. In een eerdere blog schreef ik hoe ik voor mijn scriptieonderzoek op deze indeling ben gekomen. Voor een goed debat over democratie en de betekenis van opkomstpercentages is het van belang dat deze verschillende motieven naar voren komen in de media. De komende tijd ga ik dieper in op deze vier typen niet-stemmers aan de hand van voorbeelden uit de media. Na the Goodthe Unlucky deze week the Bad. Oftewel: cynische niet-stemmers voor wie politiek ‘allemaal één pot nat’ is. Lees “The Bad: ‘Het is toch allemaal één pot nat!’” verder