214 gemeentes in Quebec slaan de lokale verkiezingen over

In de 1100 gemeenten die de provincie Quebec (Canada) telt, hebben sommige gemeenten niet meer dan 500 inwoners. Hoe organiseer je democratie in zo’n kleine gemeenschap? Ga je iedere vier jaar verkiezingen houden – ook al staan op het stembiljet telkens de namen van dezelfde twee kandidaten?

Voor veel kleine gemeenten in Canada wegen de kosten voor de organisatie van gemeenteraadsverkiezingen (minimaal 15.000 dollar) nauwelijks op tegen de baten. Voor hetzelfde bedrag kun je ook een half jaar een extra plantsoenmedewerker inhuren. Mede hierom sloegen maar liefst 214 gemeenten in Quebec de gemeenteraadsverkiezingen simpelweg over. Opmerkelijk genoeg hebben 23 van deze gemeenten sinds 2003 (!) geen lokale verkiezingen meer gehouden. Ook een gebrek aan geschikte tegenkandidaten speelt hier mee: bij de verkiezingen van 2013 had 47.2 procent van de province mayors geen tegenstander. Zij werden dus automatisch ‘bij acclamatie’ voor hun positie benoemd.

Lees “214 gemeentes in Quebec slaan de lokale verkiezingen over” verder