Wat voegt een blog over niet-stemmers toe?

Op internet wemelt het van de blogs over politiek. Politicologen (StukRoodVlees, Monkey Cage), historici, politieke partijen en talloze opiniemakers proberen allemaal hun unieke geluid te laten klinken in het digitale debat dat wordt gestuurd door de algoritmes van Facebook, Google en Twitter. Wat gaat nietstemmer.nl hieraan toevoegen?

Allereerst: mediaberichtgeving over politiek gaat voornamelijk over politici en kiezers die zijn/hebben gekozen. Wat buiten beschouwing blijft is dat een steeds groter deel van het electoraat helemaal niet stemt en bij verkiezingen thuisblijft. Waarom eigenlijk? Komt dat door pure weerzin tegen de ‘elite’ of zijn er andere oorzaken aan te wijzen? Zijn er soms manieren waarop burgers – buiten de verkiezingen om – een nog veel grotere invloed kunnen uitoefenen op politiek? Lees “Wat voegt een blog over niet-stemmers toe?” verder